Tuutorointi

Tuutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on valittu ja koulutettu tehtäväänsä ensimmäisen vuoden keväällä. Tuutorin ensisijainen tehtävä on olla uusien opiskelijoiden tukena ja turvana uudessa koulussa. Tuutorit auttavat ekaluokkalaisia opintojen alkuun yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa. He opastavat mm. löytämään luokkatiloja ja käyttämään Wilmaa sekä auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa. Tuutoreilta voi kysyä neuvoja sekä koulun arkeen että vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä tai vaikkapa silloin, kun ei tiedä, keneltä voisi kysyä. Tuutoreilla on vaitiolovelvollisuus.

Lukuvuoden 2018-2019 tuutorit:

Ayor Ajoung 17B
Vilma Kilvelä 17B
Anu Klemettinen 17A
Jasper Liikanen 17B
Tia-Maria Mustalahti 17B
Johannes Myllylä 17B
Lilja Niskanen 17B
Nea Ronkainen 17B
Lotta Saarela 17B
Laura Similä 17C
Teemu Säily 17C
Sohvi Widgren 17B